SHARE

ฉะเชิงเทรา


ข้อมูลจังหวัดฉะเชิงเทรา ประวัติความเป็นมา และสถานที่สำคัญๆ

ฉะเชิงเทรา หรือ เมืองแปดริ้ว เป็นจังหวัดเดียวที่มี พื้นที่ติดกับ กรุงเทพมหานคร แต่ไม่ได้ถูกรวมอยู่ใน เขต นอกจากนี้ยังมีอาณาเขตติดกับอ่าวไทยเป็นระยะทางถึง 12 กิโลเมตรอีกด้วย

คำว่า ฉะเชิงเทรา มาจากภาษาเขมร แปลว่า แม่น้ำลึก ซึ่งคาดว่าหมายถึงแม่น้ำบางปะกง

ประชาชนส่วนใหญ่ตั้งถิ่นฐานอยู่ริมแม่น้ำ และมี “หลวงพ่อโสธร” เป็นศูนย์รวมศรัทธาของชาวแปดริ้ว

ส่วนคำว่า “แปดริ้ว” ก็มีตำนานเรื่องราวเล่าขานถึงที่มามากมาย บ้างก็ว่า เมืองนี้เคยเป็นอู่ข่าวอู่น้ำ ของสัตว์น้ำนานาชนิดโดยเฉพาะปลาช่อน เมื่อน้ำปลาชนิดนี้มาแล่เพื่อทำเนื้อปลาตากแห้ง ต้องแล่ออกถึง แปดริ้ว จนเป็นที่มาของชื่อเมือง บ้างก็อ้างอิงนิทานปัญญาชาดกเรื่อง พระรถเมรี ว่า ยักษ์ได้ฆ่านางสิบสอง แล้วชำแหละศพออกเป็นริ้วๆ แปดริ้ว แล้วทิ้งลอยไปตามแม่น้ำ ริ้วเนื้อริ้วหนังของนางสิบสองลอยมาถึง ฉะเชิงเทรา เมืองนี้จึงได้ชื่อว่า เมืองแปดริ้ว

ประวัติความเป็นมา

ย้อนไปราวๆปี พ.ศ. 1000 มีชุมชนโบราณก่อตั้งขึ้น ณ บริเวณ 2 ฝั่งคลอง ลำน้ำท่าลาด ที่ไหลผ่าน อ.พนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา จนถึงบ้านท่าเกวียน จนมาถึงช่วงปี พ.ศ. 1500 หัวเมืองต่างๆในละแวกนี้ ได้แก่ ฉะเชิงเทรา มโหสถ พระรถ ต่างรุ่งเรืองขึ้นจากการค้าขายกับต่างแดน และยังได้การสนับสนุน จากละโว้ และ กัมพูชา เนื่องจากมีความเป็นเครือญาติกัน แต่เมื่อปี 1700 บริเวณลุ่มน้ำบางปะกงตั้งแต่ ฉะเชิงเทราถึงปราจีนบุรีกลายเป็นป่าดง เนื่องจากการทับถมของตะกอนปากแม่น้ำทำให้การคมนาคมไปยังอ่าวไทยเป็นได้ยากลำบากยิ่งขึ้น จนในช่วงราว พ.ศ. 2000 สมเด็จพระรามาธิบดีที่2 โปรดให้มีการซ่อมแซม คลองสำโรง จึงทำให้การคมนาคม สะดวกยิ่งขึ้น ในปี พ.ศ. 2369 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 3 ทรงยกทัพไปเมืองจันทน์ ได้มีการกวาดต้อน ชาวลาวจำนวนหนึ่งมาที่ลุ่มแม่น้ำบางปะกง เกิดเป็นเมืองใหม่ขึ้นมาคือเมือง ฉะเชิงเทรา และมีการสร้างป้อมเมืองขึ้นที่นี่เพื่อป้องกันการรุกรานจาก ญวน หรือเขมร ในปี 2459 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 6 โปรดเกล้าให้ เมืองฉะเชิงเทรา และเมืองพนมสารคารวมกันเป็น จังหวัดฉะเชิงเทรา มาจนถึงทุกวันนี้

ข้อมูลประชากร และภูมิศาสตร์

จังหวัดฉะเชิงเทรา อยู่ในภาคตะวันออกของประเทศไทย ลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไป เป็นดินดอนบางส่วน สลับกับภูเขาเตี้ยๆ บางส่วนของพื้นที่จังหวัดอยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเลถึง 20เมตร แต่บางส่วนอยู่ต่ำกว่าระดับน้ำทะเล โดยเฉพาะ พื้นที่ทางฝั่งแม่น้ำบางปะกง จึงได้มีการก่อสร้างเขื่อนเพื่อกั้นน้ำทะเลไว้ ก่อให้เกิดพื้นที่สวนมาแต่อดีต พื้นที่ส่วนใหญ่ในจังหวัดฉะเชิงเทรา มีแม่น้ำบางปะกงไหลผ่าน ทำให้เกิดที่ราบลุ่มตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งเชื่อต่อกับแม่น้ำเจ้าพระยา เรียกว่า ที่ราบฉนวนไทย ซึ่งนับได้ว่าเป็น แหล่งปลูกข้าวที่สำคัญทางภาคตะวันออก

สภาพภูมิประเทศส่วนใหญ่ เหมาะแก่การเกษตร และอาจแบ่งได้เป็น 2 ส่วนได้แก่ ที่ราบลูกฟูก ซึ่งเหมาะกับการทำไร่ และเลี้ยงสัตว์ ส่วนที่ราบลุ่มแม่น้ำบางปะกงนั้น จะเหมาะกับการทำนาข้าว ในอดีตนั้นจังหวัดฉะเชิงเทรา มีความเจริญรุ่งเรืองทางด้านการเกษตรมาก ซึ่งเห็นได้จาก รูปปั้นปูน ต่างๆ บนเชิงชายอุโบสถของวัด ซึ่งถือว่าเป็นบันทึกเก่าแก่ ที่แสดงถึงวิถีชีวิต ของชาวแปดริ้วในยุคโบราณ ซึ่งเป็นเกษตรกร ที่มีความรู้ความสามารถในการชลประทาน มีการสร้างเขื่อนเพื่อกักเก็บน้ำ ในการเกษตร

สถานที่เที่ยวสำคัญๆ

  1. วัดโสธรวรารามวรวิหาร “สักการะพระคู่บ้านคู่เมืองชาวแปดริ้ว ขอพรให้สมหวัง” มาแปดริ้ว ใครๆก็คิดถึงการได้มาไหว้หลวงพ่อโสธร ในทุกๆวันโดยเฉพาะ ช่วงวันหยุดจะมีประชาชนเดินทางมาจากทั่วสารทิศ เพื่อสักการะ ขอบารมีจากหลวงพ่อเพื่อปกป้องคุ้มครอง รักษาโรคให้แคล้วคลาด หรือ ขอพรให้ทำมาค้าขึ้น
  2. วัดจีนประชาสโมสร (เล่งฮกยี่) “ตามรอยท้องมังกร เสริมโชคลาภ วาสนา สักการะองค์ ไฉ่เซ่งเอี้ย องค์ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย” ตามความเชื่อของชาวจีน วัดแห่งนี้ เป็นดั่งส่วนท้องของมังกร ทำให้ผู้ที่มาเซ่นไหว้บูชา จะได้รับพลังของความอุดมสมบูรณ์ เจริญรุ่งเรือง ผู้ที่มายังวัดแห่งนี้ ยังนิยม ขอพร โดยการท่องบทสวด 3ครั้ง จากนั้น นำกระเป๋าเงินของทางวัดไปไว้ที่กระเป๋าเงินของตัวเองแล้วตบก้นถุง 3ครั้ง ( ดั่งเป็นการนำโชคลาภมาจากที่วัด ใส่กระเป๋าเงินของ ผู้ขอพร ) จากนั้นให้หยิบเหรียญขวัญถุงมา 1 เหรียญ ก็ถือเป็นอันเสร็จการขอพรโชคลาภ
  3. ตลาดบ้านใหม่ ตั้งอยู่ที่ตำบล บ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นตลาดเก่าแก่อายุ กว่า 100 ปี ก่อตั้งโดยชาวไทยเชื้อสายจีนที่มารวมตัวกันจนเป็นชุมชน ถึงเวลาจะผ่านไป แต่ตลาดแห่งนี้ก็ยังคึกคัก เต็มไปด้วย การค้าขาย และของอร่อยของเมืองแปดริ้ว ทั้งอาหารคาวหวาน และอาหารที่หาทานได้ยาก ต้องบอกว่านี่คือจุด ที่นักท่องเที่ยว จะได้ซื้อของฝากติดไม้ติดมือกลับไปที่บ้าน อ่อ ตลาดบ้านใหม่ เปิดเฉพาะ วัน เสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์นะ แต่ไม่ต้องห่วงเรื่องที่จอดรถหาไม่ยาก และ ค่อนข้างสะดวก ค่าจอด 20บาท จอดได้ทั้งวัน

จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นตัวเลือกที่ดีอีกตัวเลือกหนึ่ง สำหรับ คนที่มี วันหยุดน้อย แต่อยากพักผ่อน เพราะอยู่ติดกับกรุงเทพ จะมานอนค้างเพลินๆ ซักวันหรือ 2 วันก็มี รีสอร์ท หรือที่พักแบบโฮมสเตย์ รองรับ จะมาแบบเช้าเย็นกลับ ก็สามารถเที่ยวแบบ ครบๆ อิ่มทั้งบุญ อิ่มทั้งพุงก็ยังได้

logo
|