SHARE

จันทบุรี


ข้อมูลจังหวัดจันทบุรี ประวัติความเป็นมา และสถานที่สำคัญๆ

จากโครงการ “12เมืองต้องห้ามพลาด” ซึ่งการโปรโมทการท่องเที่ยว ของ ททท ทำให้เมืองรอง อย่าง “จันทบุรี” ได้รับความนิยม จากนักท่องเที่ยว ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ

ถ้าพูดถึงเรื่องด้านที่โดดเด่นของจังหวัดจันทบุรี ก็คงหนีไม่พ้น “พลอย” และผลไม้ แต่จริงๆแล้ว จังหวัดจันทบุรี ยังเป็น บ้านเกิดของบุคคลที่มีชื่อเสียง หลายๆท่าน เช่น หลวงสาครคชเขตต์ , หลวงราชไมตรี , สมเด็จพระยาพรมมหาประยูรวงศ์ และพระยาวิชยาธิบดี

จันทบุรี เป็นเมืองท่องเที่ยวรอง ที่ เต็มไปด้วย วิถีชีวิตเรียบง่าย ของผู้คนท้องถิ่น และกลิ่นอาย ความเก่าแก่ดั้งเดิม ซึ่ง ชาวจันบุรี ยังคงรักษา เอกลักษณ์อันงดงามแต่โบราณมาได้อย่างสมบูรณ์

ประวัติความเป็นมา

จากหลักฐานทางโบราณคดี อายุ 2000 ปี ในเขตอำเภอ มะขาม และอำเภอ ท่าใหม่ ทำให้สันนิษฐานได้ว่า จังหวัดจันทบุรี เคยที่ถิ่นที่อยู่อาศัยของมนุษย์ก่อนประวัติศาสตร์ จนเมื่อถึงยุคที่มนุษย์เริ่มมีการบันทึกประวัติศาสตร์ ในช่วงราวๆ ปีพ.ศ. 1800 ชาวชอง คือชนพื้นเมืองกลุ่มแรกที่เข้ามาตั้งรกรากในบริเวณนี้

เหตุการณ์สำคัญในประวัติศาสตร์ของไทย ที่เกิดขึ้นที่จันทบุรี มี ถึง 3 ครั้ง 1 คือพระเจ้าตาก เมื่อครั้งยังเป็น พระยาวชิรปรการใช้เมืองจันทบุรี รวบรวมกำลังคนและเสบียงอาหาร จากนั้นจึงทรงนำไพร่พลกลับไปกอบกู้ กรุงศรีอยุธยา เหตุการณ์นี้นับเป็นความภาคภูมิใจของชาวจังหวัดจันบุรี จนมีการสร้างอนุสรณ์สถานไว้หลายแห่ง 2 คือสงครามอานัมสยามยุทธ และ 3 คือเมื่อฝรั่งเศส เข้ายึดจันทบุรีเป็นเมืองประกันในสมัยรัชกาลที่ 5 นานถึง 11 ปี จากเหตุข้อพิพาท บริเวณลุ่มแม่น้ำโขง ฝรั่งเศสกล่าวหาว่าไทยไปรุกล้ำดินแดนของฝรั่งเศส และเนื่องจากแสนยานุภาพของฝรั่งเศสเหนือกว่า สยามจึงจำยอมต้องเปิดการเจรจา จบที่สยามต้องเสียดินแดน หลายส่วนให้ฝรั่งเศส เพื่อให้ได้ จันทบุรี และตราดคืนมา

ในช่วงก่อนเปลี่ยนแปลงการปกครองนั้น มณฑลจันบุรี ประกอบไปด้วย จันทบุรี ระยอง และตราด จนเมื่อถึง ปี 2476 มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองเป็น ระบอบประชาธิปไตย มณฑลเทศาภิบาล ถูกยกเลิก โดยมี จังหวัด และอำเภอมาแทนที่ จันทบุรีจึงนับว่าเป็นจังหวัดมานับแต่นั้น

ข้อมูลภูมิศาสตร์ และประชากร

ด้านเหนือ และ ตะวันออกของจังหวัดจันทบุรี นั้นเป็น พื้นที่ป่า และภูเขา มีเขตป่าสงวนและอุทยานแห่งชาติ รวมถึงเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ตอนกลางของจังหวัด เป็นที่ราบสลับกับภูเขา ส่วนทางด้านใต้ของจังหวัด ( อำเภอแหลมสิงห์ ) จะเป็นที่ราบติดทะเล สลับกับเนินเขา

กลุ่มชาติพันธุ์ในจังหวัดจันทบุรี

  • ชาวจีน หัวเมืองทางตะวันออกของไทย มีการติดต่อค้าขาย กับประเทศจีนมาตั้งแต่โบราณ จึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่ จันทบุรี จะมีชาวจีนโพ้นทะเล มาตั้งรกรากเป็นจำนวนมาก ซึ่งส่วนใหญ่ จะประกอบอาชีพการทำประมง และค้าขาย ชาวจีนในจันทบุรี ยังเป็นผู้บุกเบิก ธุรกิจหลายอย่าง เช่น การต่อเรือสำเภา การค้าต่างๆ รวมถึงนายอากรเก็บส่วย
  • ชาวญวน คาดว่าอพยพมาตั้งรกรากที่จันทบุรี ตั้งแต่อยุธยาตอนปลาย เนื่องจากการบีบคั้นทางศาสนาที่บ้านเกิด ชาวญวนที่มาอาศัย ส่วนใหญ่เป็นชาวคาทอลิก มีการสร้างโบสถ์เล็กๆ ในชุมชนชาวคริสต์ญวน และได้มีการขยายตัวของชุมชนขึ้นเรื่อยๆ จนในที่สุดไม่อาจขยายได้อีกต่อไป
  • ชาวเขมร เนื่องจาก จันทบุรี มีเนื้อที่ ติดกับ กัมพูชา จึงมี ชาวเขมรเข้ามาตั้งรกรากตามชายแดนหลายแห่ง
  • ชาวกุหล่า หรือ ไทใหญ่ เป็นชาวพม่ากลุ่มน้อย ที่อพยพเข้ามาจันทุบรีในสมัยรัชการที่ 5 เพื่อมาทำการขุดพลอย

สถานที่เที่ยวสำคัญๆ

  1. ชุมชนริมน้ำ จันทบูร เป็นชุมชนเก่าแก่ของชาวจีน ที่มาตั้งรกรากสมัย กรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น ชุมชนแห่งนี้เฟื่องฟูที่สุดในสมัยรัชกาลที่ 5 จนอาจกล่าวได้ว่า นี่คือ ศูนย์กลางทางการค้าและเศรษฐกิจของเมืองจันทบุรีในสมัยนั้น ในปัจจุบัน แม้สิ่งต่างๆเปลี่ยนแปลงไปมาก แต่นักท่องเที่ยวก็ยังสามารถมาเที่ยวชม ตามรอยอดีต ณ ชุมชนแห่งนี้ได้ การมาเที่ยวที่นี่ มาได้ทั้งแบบ ไปเช้าเย็นกลับ หรือจะค้างซักคืน เพื่อสัมผัสบรรยากาศความเก่าแก่ ระยะเวลา ในการเดินทางมาจากกรุงเทพใช้เวลาประมาณ 3 ชั่วโมงเท่านั้น โดยผ่านทางศาลหลักเมือง และ สถานีตำรวจภูธร มาจนถึงเชิงสะพานวันจันทร์ ชุมชนจะอยู่ทางด้านขวามือ มาถึงแล้ว อย่าลืมไป เยี่ยมชม โบสถ์วัดแม่พระปฏิสนธินิรมล หรือ โบสถ์คริสต์เมืองจันทร์ โดยโบสถ์แห่งนี้ ได้จำลองมากจาก โบสถ์นอตเตอร์ดัมที่ฝรั่งเศสอีกจุดนึง ที่น่าสนใจ ในชุมชน แห่งนี้ ก็คือ บ้านหลวงราชไมตรี ซึ่งท่านถือว่า เป็นบิดาแห่งยางพาราภาคตะวันออกเลยทีเดียว เพราะท่านเป็นคนนำพันธุ์ยางมาจาก ประเทศมาเลเซีย เพื่อทดลองปลูกที่ ตำบลพริ้ว จนประสบความสำเร็จ สามารถส่งออกไปขายยังต่างประเทศ บ้านของท่านจะมี 2 ฝั่งด้วยกัน ฝั่งนึง ทำจากไม้สักทองทั้งหลัง ส่วนอีกหลัง จะเป็นตึกสไตล์ตะวันตก ซึ่งปัจจุบันเปิดให้ นักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมชมได้
  2. สะพานปากแม่น้ำแขมหนู เป็นสะพานที่มีความงดงาม และเป็นจุดชมวิว เก๋ๆ สำหรับนักท่องเที่ยวเพื่อทัศนา วิถีชีวิตของชาวประมงท้องถิ่น ในช่วงเย็น คุณจะเห็น ชาวบ้าน ออกมาตกปลา และออกกำลังกาย กันที่นี่ เนื่องจากมีสวนสาธารณะย่อมๆ อยู่ที่ริมสะพาน จากจุดนี้ ห่างไปเพียง 4 กิโลเมตร คือ หาดเจ้าหลาว ทำให้บริเวณนี้ช่วงนี้ มีลมพัดเย็นสบาย ตลอด
  3. หาดเจ้าหลาว ชาวหาดสุดฮิตของจังหวัด ถึงแม้ทะเลอาจจะไม่ได้สวยใสมาก หาดทรายก็ไม่ได้ขาวเท่าไหร่ แต่หาดมีความเงียบสงบ
    และยังคงความเป็นธรรมชาติได้สมบูรณ์ ไม่เหมือนหาดบางที่ ที่หันไปทางไหนก็มีแต่ร้านค้าและผู้คนเบียดเสียด ที่สำคัญคือ หาดนี้ มีอาหารทะเลสดๆ หลายเจ้า รสชาติดีและราคามิตรภาพ

ถ้าใครคิดว่าร่างกายกำลังต้องการทะเล แต่ไม่ต้องการความวุ่นวาย ในแบบ ของ พัทยา หรือ บางแสน แต่ก็ไม่อยาก ไปไกล ถึงทางใต้ จันทบุรี เป็นอีกตัวเลือก ที่ดี นอกจาก ทะเลแล้ว จันทบุรี ยังมีน้ำตกสวยๆ แหล่งเมืองเก่า ที่น่าสนใจ อาหารอร่อยๆ ตามแหล่งชุมชน ให้เข้าไป เซลฟี่ เก๋ๆอีกด้วย

logo
|